Deixalleria mòbil

La deixalleria mòbil és un centre de recepció de residus municipals voluminosos i especials, que té lloc en diferents punts del municipi l’últim dissabte de cada mes i que segueix un horari concret.

Quins residus hi puc portar?

Aparells informàtics, bateries, cartutxos de tinta i tòners, ferralla, metalls, fluorescents i bombetes, olis de cuina i motor, petits aparells elèctrics i electrònics, piles, pintures, vernissos, dissolvents, plàstic dur, productes químics de neteja o jardineria, cables elèctric….

Horari

Hora Inici
Hora Final
Ubicació

9:00:00
9:45:00
10:30:00
11:45:00
12:45:00
13:30:00

9:30:00
10:15:00
11:30:00
12:30:00
13:15:00
14:00:00

Parc de Joan Maragall
Parc del Parador (Barri Centre)
Plaça de Camoapa
Pl. Basses de Sant Pere / Generalitat d
Parc Plana Padrosa
Rosa Luxemburg / Pg.Comte de Vilardaga

Hashtag icono

#SantJustcanviaelxip

Xarxes socials:

Contacta

Per a dubtes i/o incidències​

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9h a 18h

Amb el suport de:

2020 © Ajuntament de Sant Just Desvern · CIF: P0821900H · Tots els drets reservats.