Prevenció de residus

Un dels majors problemes ambientals als quals fem front en l’actualitat és la gran quantitat de residus que generem, que requereixen d’una gestió que sovint implica processos complexos i costosos, i que alhora tenen uns impactes ambientals significatius.

El model de producció i consum actual està associat a una sèrie d’impactes sobre el medi, entre els quals destaca el consum de productes (inclosa la producció, transport i distribució) i representa una quantitat important de les emissions que contribueixen al canvi climàtic. 

L’aparició d’una quantitat major i més diversa d’envasos, de productes mixtos o amb components tòxics, l’increment de l’obsolescència en els béns de consum o la proliferació de noves fraccions de residus pràcticament inexistents fa uns anys, com ara la ferralla electrònica, han revertit en una quantitat de residus creixent, més heterogènia i ambientalment més problemàtica.

La prevenció de residus és legalment la primera prioritat dins de la jerarquia de gestió de residus. 

Per això, l’Ajuntament de Sant Just Desvern ha aprovat el Pla Local de Prevenció de Residus Municipals 2021-2026. El Pla planifica a mitjà i llarg termini una estratègia per aconseguir la participació i sensibilització dels diferents agents per tal de poder reduir els residus generats.

Hashtag icono

#SantJustcanviaelxip

Xarxes socials:

Contacta

Per a dubtes i/o incidències​

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9h a 18h

Amb el suport de:

2020 © Ajuntament de Sant Just Desvern · CIF: P0821900H · Tots els drets reservats.