Porta a Porta comercial per eixos comercials i grans productors

Porta a porta comercial

Els residus comercials suposen un 36,5% de la generació de residus en l’àmbit municipal a Catalunya.

La implicació del comerç és imprescindible per tal que el nou model de recollida de residus de Sant Just funcioni en la seva globalitat.

Estadístiques sobre residus comercials

Per què adoptem un nou model?

ico_circle_colors Created with Sketch.

La implantació d’un nou sistema de recollida comercial porta a porta és un dels compromisos recollits al Pla d’Acció Municipal 2019/23 amb l’objectiu de contribuir al compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU.

Els beneficis del nou model

El funcionament

1.- Seleccionar i separar bé els residus.

2.- Dipositar cada residu al recipient corresponent.

3.- Lliurar els residus a l’exterior de l’establiment seguint el calendari i l’horari establerts per a cada fracció (com a màxim 30 minuts abans de la prestació del servei).

4.- Recollir el bujol quan estigui buit (els bujols no poden estar a la via pública més de 8 hores després d’haver-se buidat).

5.- Per a dubtes o incidències, truqueu al 6358652 85 o envieu un correu electrònic a resiuds@santjust.cat

Recipient recollida comercial

Què cal saber?

Xip cartró recollida
Xip recollida porta a porta comercial

Els elements de recollida i com separar correctament

Cada fracció de residu s’ha de lliurar al costat de la porta de l’establiment i amb el recipient corresponent:

Nou horari de recollida del porta a porta comercial

Porta a porta comercial
Hashtag icono

#SantJustcanviaelxip

Xarxes socials:

Contacta

Per a dubtes i/o incidències​

Horari d'atenció al públic:
de dilluns a divendres, de 9h a 18h

Amb el suport de:

2020 © Ajuntament de Sant Just Desvern · CIF: P0821900H · Tots els drets reservats.